خرید پستی گردنبند مدل بتا B

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند مدل بتاB

به روز باشید تا متفاوت شوید

جدیدترین گردنبند مدل فشن برای مجالس

زیبایی خیره كننده ،این گردنبند ها را امتحان كنید

 

قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

برای دختر خانم های خوش سلیقه

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

 

قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

آخرین چیزی كه برای جذابیت نیاز دارید.گردن زیبای شماست....

 

قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

با ست كردن دقیق لباس و جواهرات زیبایی خود را كامل كنید

مدل بتاB پرطرافدارترین مدل فشن2008

 

قیمت : 7500 تومان

 

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند مدل بتا B

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند مدل بتاB

به روز باشید تا متفاوت شوید

جدیدترین گردنبند مدل فشن برای مجالس

زیبایی خیره كننده ،این گردنبند ها را امتحان كنید

 

قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

برای دختر خانم های خوش سلیقه

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

 

قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

آخرین چیزی كه برای جذابیت نیاز دارید.گردن زیبای شماست....

 

قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

با ست كردن دقیق لباس و جواهرات زیبایی خود را كامل كنید

مدل بتاB پرطرافدارترین مدل فشن2008

 

قیمت : 7500 تومان

 

خرید اینترنتی            خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند مدل Dance me

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند مدل Dance me

به روز باشید تا متفاوت شوید

جدیدترین مدل گردنبند مجلسی مناسب برای تمام جشن ها

زیبایی خیره كننده ،این گردنبند ها را امتحان كنید

 

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

برای دختر خانم های خوش سلیقه

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

از جنس تیتانیوم با نگین های فوق العاده زیبا

قابلیت ست كردن با انواع لباسهای مجلسی و اسپرت

 

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

پر طرافدارترین گردنبندمخصوص مجالس

 

باDanceme

در مهمانیها چون تك ستاره ای درخشان باشید

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند مدل Dance me

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند مدل Dance me

به روز باشید تا متفاوت شوید

جدیدترین مدل گردنبند مجلسی مناسب برای تمام جشن ها

زیبایی خیره كننده ،این گردنبند ها را امتحان كنید

 

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

برای دختر خانم های خوش سلیقه

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

از جنس تیتانیوم با نگین های فوق العاده زیبا

قابلیت ست كردن با انواع لباسهای مجلسی و اسپرت

 

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

پر طرافدارترین گردنبندمخصوص مجالس

 

باDanceme

در مهمانیها چون تك ستاره ای درخشان باشید

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند مدل Dance me

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند مدل Dance me

به روز باشید تا متفاوت شوید

جدیدترین مدل گردنبند مجلسی مناسب برای تمام جشن ها

زیبایی خیره كننده ،این گردنبند ها را امتحان كنید

 

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

برای دختر خانم های خوش سلیقه

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

از جنس تیتانیوم با نگین های فوق العاده زیبا

قابلیت ست كردن با انواع لباسهای مجلسی و اسپرت

 

 

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

پر طرافدارترین گردنبندمخصوص مجالس

 

باDanceme

در مهمانیها چون تك ستاره ای درخشان باشید

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی        خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند سیب

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند سیب

  فوق العاده زیبا و پرطرفدار  .

گردنبند نگین دار سیب بسیار ظریف وزیبا

تفاوت شما در انتخاب های شماست

از جنس تیتانیوم ساخت ایتالیا

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

انتخاب همه خانم های خوش ذوق

برای دختر خانم های خوش سلیقه

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

با نگین های زیبای این گردنبند هر بینندهای را مجذوب كنید

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

در جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید

ظرافت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید

ست جواهرات خود را تكمیل كنید

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند سیب

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند سیب

  فوق العاده زیبا و پرطرفدار  .

گردنبند نگین دار سیب بسیار ظریف وزیبا

تفاوت شما در انتخاب های شماست

از جنس تیتانیوم ساخت ایتالیا

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

انتخاب همه خانم های خوش ذوق

برای دختر خانم های خوش سلیقه

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

با نگین های زیبای این گردنبند هر بینندهای را مجذوب كنید

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

در جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید

ظرافت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید

ست جواهرات خود را تكمیل كنید

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند سیب

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

گردنبند سیب

  فوق العاده زیبا و پرطرفدار  .

گردنبند نگین دار سیب بسیار ظریف وزیبا

تفاوت شما در انتخاب های شماست

از جنس تیتانیوم ساخت ایتالیا

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

انتخاب همه خانم های خوش ذوق

برای دختر خانم های خوش سلیقه

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

با نگین های زیبای این گردنبند هر بینندهای را مجذوب كنید

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

در جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید

ظرافت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید

ست جواهرات خود را تكمیل كنید

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند آلفا

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

 

گردنبند آلفا

  فوق العاده زیبا و پرطرفدار  .

تفاوت شما در انتخاب های شماست

از جنس تیتانیوم ساخت ایتالیا

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

تمام نگین مناسب برای لباس های مجلسی و اسپرت

برای دختر خانم های خوش سلیقه

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

با نگین های زیبای این گردنبند هر بینندهای را مجذوب كنید

ظرافت منحصر به فرد و خیره كننده

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

در جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید

ظرافت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید

ست لباس های مجلسی خود را كامل كنید

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند آلفا

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

 

گردنبند آلفا

  فوق العاده زیبا و پرطرفدار  .

تفاوت شما در انتخاب های شماست

از جنس تیتانیوم ساخت ایتالیا

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

تمام نگین مناسب برای لباس های مجلسی و اسپرت

برای دختر خانم های خوش سلیقه

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

با نگین های زیبای این گردنبند هر بینندهای را مجذوب كنید

ظرافت منحصر به فرد و خیره كننده

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

در جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید

ظرافت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید

ست لباس های مجلسی خود را كامل كنید

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

   


خرید پستی گردنبند آلفا

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

 

گردنبند آلفا

  فوق العاده زیبا و پرطرفدار  .

تفاوت شما در انتخاب های شماست

از جنس تیتانیوم ساخت ایتالیا

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

فوق العاده شیك و زیبا

تمام نگین مناسب برای لباس های مجلسی و اسپرت

برای دختر خانم های خوش سلیقه

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

تقدیم به خانم های مشكل پسند

با نگین های زیبای این گردنبند هر بینندهای را مجذوب كنید

ظرافت منحصر به فرد و خیره كننده

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

در جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید

ظرافت و زیبایی خود را به دیگران نشان دهید

ست لباس های مجلسی خود را كامل كنید

قیمت : 7500 تومان

   خرید اینترنتی   خرید اینترنتی

   


خرید پستی ویندوز Xp باطرح ویندوز 7

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

ویندوز  Xp باطرح ویندوز 7

1 CD + 1 Book

1 سی دی به همراه یك كتاب

از محیط گرافیكی سیستم خود خسته شدید ؟

به دنبال ایجاد تنوع در محیط كامپیوتر خود هستین ؟

شما هم می توانید برای اولین بار ویندوز 7 را تجربه كنید

جدیدترین و متفاوت ترین طرح از مایكروسافت

متفاوت با تمام ویندوزهایی كه تاحالا دیدین ....

یك تجربه شیرین برای علاقمندان به مایكروسافت

                

قیمت : 6000   تومان

به همراه كتاب 56 نرم افزار كاربردی

دارای مجوز از وزارت ارشاد

ISBN : 978-600-5096-00-2

شماره ثبت : 45942

 

استفاده از نخستین نسخه بتای سیستم‌عامل Windows 7 در تعطیلات كریسمس تجربه بسیار خوبی است، زیرا این امكان را فراهم می‌كند تا كارشناسان بتوانند این برنامه را در معرض عموم قرار دهند و بازخوردهای موجود را از كاربران در مورد سیستم‌عامل جدید مایكروسافت كه قرار است در آینده وارد بازار شود، دریافت كنند.
بازخوردهایی كه هم‌اكنون از كاربران به‌دست آمده مربوط به آن دسته از افرادی می‌شود كه از این سیستم‌عامل استفاده كرده‌اند و سپس از آن‌ها سوال شده است كه در مورد این سیستم‌عامل چگونه فكر كرده‌اند.
به طور كلی، بازخودرهای دریافت شده از همه گروه‌ها كه از سیستم‌های عامل ویندوز، Mac و لینوكس استفاده می‌كردند، مثبت بوده است.

                

قیمت : 6000   تومان

به هر حال باید توجه داشت، در دنیای كنونی كه كاربران پس از دسترسی به اینترنت، سر زدن به پست الكترونیكی، به‌اشتراك گذاشتن تعدادی تصویری و انجام بازی‌های كامپیوتری احساس رضایت می‌كنند، این مسئله امری شگفت‌انگیز نیست.
البته در این میان برخی بازخوردهای منفی نیز وجود داشته است كه برخی از آن‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
•تصاویر مربوط به بخش startup كه به هنگام اجرای اولیه سیستم‌عامل نمایان می‌شوند، بسیار سیاه و تاریك بوده‌اند و این تفكر را ایجاد می‌كنند كه یك چیزی مشكل دارد.
•بخش Taskbar بسیار بزرگ و گیج كننده و خیلی جدید شده است.
•در بخش Start Menu شكل كلاسیك آن حذف شده است.
•نسبت به دو سیستم‌عامل ویندوز XP و ویستا موارد بسیار زیادی تغییر كرده است.

                

قیمت : 6000   تومان

سیستم عامل آینده كمپانی مایكروسافت كه با عنوان Windows 7 شناخته می شود از آنچه كه فكر می كنید بیشتر به ما نزدیك شده است، تا آنجا كه نسخه های ابتدایی آن در دست شركای مایكروسافت و شركت های سخت افزاری قرار گرفته است.

در ماه مه میلادی آقای بیل گیتس و استیو بالمر نمایشی از كاركرد ساختار رابط كاربری Windows 7 در كنفرانس All Things Digital ارائه كردند. اما همچنان اطلاعات پیرامون Windows 7 به آن اندازه كم در دسترس است كه شایعات درباره امكانات این نسخه براحتی فراگیر می شود. در این مطلب به طور مختصر 7 شاخصی را كه می توان از ویندوز 7 انتظار داشت بررسی می كنیم.

1- ویندوز 7 سیستم عاملی از نو كد نویسی شده نخواهد بود. كرنل این سیستم عامل هسته ارتقا داده شده ویندوز Vista و ویندوز سرور 2008 خواهد بود. بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط آقای Chris Flores، نرم افزارها برای اجرا بر روی Windows 7 مشكل خاصی نمی بایست پیش رو داشته باشند زیرا Windows 7 مسیر ارتقا داده شده ویندوز ویستا را طی می كند. همچنین شایعه وجود كرنل MinWin نیز غیر ممكن به نظر می رسد اما به نظر می رسد كه نسخه ای اختصاصی با استفاده از تكنیك معماری پیمانه ای (Modular Architecture) ساخته شود كه امكان نصب آن بر روی لپ تاپ های ارزان قیمت وجود داشته باشد.

                

قیمت : 6000   تومان

   


خرید پستی ویندوز Xp باطرح ویندوز 7

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

ویندوز  Xp باطرح ویندوز 7

1 CD + 1 Book

1 سی دی به همراه یك كتاب

از محیط گرافیكی سیستم خود خسته شدید ؟

به دنبال ایجاد تنوع در محیط كامپیوتر خود هستین ؟

شما هم می توانید برای اولین بار ویندوز 7 را تجربه كنید

جدیدترین و متفاوت ترین طرح از مایكروسافت

متفاوت با تمام ویندوزهایی كه تاحالا دیدین ....

یك تجربه شیرین برای علاقمندان به مایكروسافت

                

قیمت : 6000   تومان

به همراه كتاب 56 نرم افزار كاربردی

دارای مجوز از وزارت ارشاد

ISBN : 978-600-5096-00-2

شماره ثبت : 45942

 

استفاده از نخستین نسخه بتای سیستم‌عامل Windows 7 در تعطیلات كریسمس تجربه بسیار خوبی است، زیرا این امكان را فراهم می‌كند تا كارشناسان بتوانند این برنامه را در معرض عموم قرار دهند و بازخوردهای موجود را از كاربران در مورد سیستم‌عامل جدید مایكروسافت كه قرار است در آینده وارد بازار شود، دریافت كنند.
بازخوردهایی كه هم‌اكنون از كاربران به‌دست آمده مربوط به آن دسته از افرادی می‌شود كه از این سیستم‌عامل استفاده كرده‌اند و سپس از آن‌ها سوال شده است كه در مورد این سیستم‌عامل چگونه فكر كرده‌اند.
به طور كلی، بازخودرهای دریافت شده از همه گروه‌ها كه از سیستم‌های عامل ویندوز، Mac و لینوكس استفاده می‌كردند، مثبت بوده است.

                

قیمت : 6000   تومان

به هر حال باید توجه داشت، در دنیای كنونی كه كاربران پس از دسترسی به اینترنت، سر زدن به پست الكترونیكی، به‌اشتراك گذاشتن تعدادی تصویری و انجام بازی‌های كامپیوتری احساس رضایت می‌كنند، این مسئله امری شگفت‌انگیز نیست.
البته در این میان برخی بازخوردهای منفی نیز وجود داشته است كه برخی از آن‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
•تصاویر مربوط به بخش startup كه به هنگام اجرای اولیه سیستم‌عامل نمایان می‌شوند، بسیار سیاه و تاریك بوده‌اند و این تفكر را ایجاد می‌كنند كه یك چیزی مشكل دارد.
•بخش Taskbar بسیار بزرگ و گیج كننده و خیلی جدید شده است.
•در بخش Start Menu شكل كلاسیك آن حذف شده است.
•نسبت به دو سیستم‌عامل ویندوز XP و ویستا موارد بسیار زیادی تغییر كرده است.

                

قیمت : 6000   تومان

سیستم عامل آینده كمپانی مایكروسافت كه با عنوان Windows 7 شناخته می شود از آنچه كه فكر می كنید بیشتر به ما نزدیك شده است، تا آنجا كه نسخه های ابتدایی آن در دست شركای مایكروسافت و شركت های سخت افزاری قرار گرفته است.

در ماه مه میلادی آقای بیل گیتس و استیو بالمر نمایشی از كاركرد ساختار رابط كاربری Windows 7 در كنفرانس All Things Digital ارائه كردند. اما همچنان اطلاعات پیرامون Windows 7 به آن اندازه كم در دسترس است كه شایعات درباره امكانات این نسخه براحتی فراگیر می شود. در این مطلب به طور مختصر 7 شاخصی را كه می توان از ویندوز 7 انتظار داشت بررسی می كنیم.

1- ویندوز 7 سیستم عاملی از نو كد نویسی شده نخواهد بود. كرنل این سیستم عامل هسته ارتقا داده شده ویندوز Vista و ویندوز سرور 2008 خواهد بود. بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط آقای Chris Flores، نرم افزارها برای اجرا بر روی Windows 7 مشكل خاصی نمی بایست پیش رو داشته باشند زیرا Windows 7 مسیر ارتقا داده شده ویندوز ویستا را طی می كند. همچنین شایعه وجود كرنل MinWin نیز غیر ممكن به نظر می رسد اما به نظر می رسد كه نسخه ای اختصاصی با استفاده از تكنیك معماری پیمانه ای (Modular Architecture) ساخته شود كه امكان نصب آن بر روی لپ تاپ های ارزان قیمت وجود داشته باشد.

                

قیمت : 6000   تومان

   


خرید پستی ویندوز Xp باطرح ویندوز 7

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

ویندوز  Xp باطرح ویندوز 7

1 CD + 1 Book

1 سی دی به همراه یك كتاب

از محیط گرافیكی سیستم خود خسته شدید ؟

به دنبال ایجاد تنوع در محیط كامپیوتر خود هستین ؟

شما هم می توانید برای اولین بار ویندوز 7 را تجربه كنید

جدیدترین و متفاوت ترین طرح از مایكروسافت

متفاوت با تمام ویندوزهایی كه تاحالا دیدین ....

یك تجربه شیرین برای علاقمندان به مایكروسافت

                

قیمت : 6000   تومان

به همراه كتاب 56 نرم افزار كاربردی

دارای مجوز از وزارت ارشاد

ISBN : 978-600-5096-00-2

شماره ثبت : 45942

 

استفاده از نخستین نسخه بتای سیستم‌عامل Windows 7 در تعطیلات كریسمس تجربه بسیار خوبی است، زیرا این امكان را فراهم می‌كند تا كارشناسان بتوانند این برنامه را در معرض عموم قرار دهند و بازخوردهای موجود را از كاربران در مورد سیستم‌عامل جدید مایكروسافت كه قرار است در آینده وارد بازار شود، دریافت كنند.
بازخوردهایی كه هم‌اكنون از كاربران به‌دست آمده مربوط به آن دسته از افرادی می‌شود كه از این سیستم‌عامل استفاده كرده‌اند و سپس از آن‌ها سوال شده است كه در مورد این سیستم‌عامل چگونه فكر كرده‌اند.
به طور كلی، بازخودرهای دریافت شده از همه گروه‌ها كه از سیستم‌های عامل ویندوز، Mac و لینوكس استفاده می‌كردند، مثبت بوده است.

                

قیمت : 6000   تومان

به هر حال باید توجه داشت، در دنیای كنونی كه كاربران پس از دسترسی به اینترنت، سر زدن به پست الكترونیكی، به‌اشتراك گذاشتن تعدادی تصویری و انجام بازی‌های كامپیوتری احساس رضایت می‌كنند، این مسئله امری شگفت‌انگیز نیست.
البته در این میان برخی بازخوردهای منفی نیز وجود داشته است كه برخی از آن‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
•تصاویر مربوط به بخش startup كه به هنگام اجرای اولیه سیستم‌عامل نمایان می‌شوند، بسیار سیاه و تاریك بوده‌اند و این تفكر را ایجاد می‌كنند كه یك چیزی مشكل دارد.
•بخش Taskbar بسیار بزرگ و گیج كننده و خیلی جدید شده است.
•در بخش Start Menu شكل كلاسیك آن حذف شده است.
•نسبت به دو سیستم‌عامل ویندوز XP و ویستا موارد بسیار زیادی تغییر كرده است.

                

قیمت : 6000   تومان

سیستم عامل آینده كمپانی مایكروسافت كه با عنوان Windows 7 شناخته می شود از آنچه كه فكر می كنید بیشتر به ما نزدیك شده است، تا آنجا كه نسخه های ابتدایی آن در دست شركای مایكروسافت و شركت های سخت افزاری قرار گرفته است.

در ماه مه میلادی آقای بیل گیتس و استیو بالمر نمایشی از كاركرد ساختار رابط كاربری Windows 7 در كنفرانس All Things Digital ارائه كردند. اما همچنان اطلاعات پیرامون Windows 7 به آن اندازه كم در دسترس است كه شایعات درباره امكانات این نسخه براحتی فراگیر می شود. در این مطلب به طور مختصر 7 شاخصی را كه می توان از ویندوز 7 انتظار داشت بررسی می كنیم.

1- ویندوز 7 سیستم عاملی از نو كد نویسی شده نخواهد بود. كرنل این سیستم عامل هسته ارتقا داده شده ویندوز Vista و ویندوز سرور 2008 خواهد بود. بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط آقای Chris Flores، نرم افزارها برای اجرا بر روی Windows 7 مشكل خاصی نمی بایست پیش رو داشته باشند زیرا Windows 7 مسیر ارتقا داده شده ویندوز ویستا را طی می كند. همچنین شایعه وجود كرنل MinWin نیز غیر ممكن به نظر می رسد اما به نظر می رسد كه نسخه ای اختصاصی با استفاده از تكنیك معماری پیمانه ای (Modular Architecture) ساخته شود كه امكان نصب آن بر روی لپ تاپ های ارزان قیمت وجود داشته باشد.

                

قیمت : 6000   تومان

   


بسته بازی سرعت اتومبیل رانی و جنگ هوایی

آخر هیجان و سرعت

  

قیمت : 6000 تومان

کلکسیونی ارزشمند شامل 13 بازی خوب

  

قیمت : 6000 تومان

   


درباره وبلاگ

خرید پستی نرم افزار آموزشی خرید پستی آموزش زبان خرید پستی آموزش زبان خرید پستی بازی سرگرمی خرید پستی موسیقی خرید پستی مالی و اداری خرید پستی مالی و اداری خرید پستی مالی و اداری خرید پستی نرم افزار موبایل خرید پستی فیلم و کارتون خرید پستی خدمات خرید پستی کتاب و مجله خرید پستی زیور آلات خرید پستی آرایشی و بهداشتی خرید پستی لوازم خرید پستی فروشگاه اینترنتی
Mahnaz

آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic